Case Reaktor pääkonttori

reaktor

Reaktorin pääkonttorin 3500 m2 tilat sijaitsevat viidessä kerroksessa Helsingin ydinkeskustassa yliopiston Tiedekulman yläpuolella. Vuonna 2018 valmistuneen kokonaisuuden arkkitehtoonisista ratkaisuista vastasi JKMM arkkitehdit.

Ohjelmistoja suunnitteleva Reaktor toimii alalla, jonka luonteeseen kuuluu jatkuva kehittäminen. Samanlaista avointa, osallistavaa ja hierarkiatonta henkeä toivottiin myös yrityksen pääkonttorille. Tavoitteena oli luoda Reaktorin näköinen ja tuntuinen Reaktor-talo ja löytää tilaratkaisut, jotka tukevat juuri heille ominaista työnteonkulttuuria.

Voimakasta kansainvälistä kasvua hakevan yrityksen tilatarpeet ovat alituisessa muutoksessa minkä takia tiloista suunniteltiin mahdollisimman muuntojoustavia. Esimerkiksi neuvotteluhuoneet muuntuvat helposti työtiloiksi irtoseiniä siirtelemällä. Koko 6. kerros on helppo irrottaa tapahtumakäyttöön ja saunoja voi kuka tahansa Reaktor-hengen mukaisesti käyttää milloin tahansa.

Jokaisen kerroksen sydämenä toimii eloisa keskuspiazza, joka edistää satunnaisia kohtaamisia. Tilat hiljenevät piazzalta poispäin mentäessä. Siiloutumista on ehkäisty puhkaisemalla kerrosten välille piazzalta toiseen vievä pyöröportaikko, jonka kautta on helppo päästä tapaamaan eri kerroksissa työskenteleviä kollegoja. Portaat toimivat myös toimiston symbolisina vihreinä keuhkoina, niihin on kiinnitetty 300 viherkasvia. Ulkoilmaa pääsee haukkaamaan sisäpihan terassilla ja 6. kerroksen parvekkeella.

Vaikka tilojen on ensisijaisesti tuettava teknologiayrityksen työntekoa, sisustusratkaisuissa on haluttu Reaktorin hengen mukaisesti korostaa kotoisuutta. Digitaaliset ratkaisut on integroitu lähes huomaamattomattomiksi osiksi tiloja ja työskentelyyn sopivien huonekalujen lomaan on sijoiteltu niin paljon kodin sisustuksista tuttuja elementtejä että kokonaisuus on lähes kodinomainen. Kodinomaisuutta on tuettu myös valaistusratkaisuilla. Jokainen työntekijä voi säädellä valaistusta puhelimensa Houm-sovelluksen avulla.

Case ultimes business garden

ultimes-business-garden

ULTIMES BUSINESS GARDEN valmistui Vihdintien varteen Helsinkiin keväällä 2016. Suunnittelimme rakennuksen aulan vastaanottotilat ja lounasravintolan, yhteensä 750m2. Uudisrakennuksen toteutti Peab Oy.

Business Garden edustaa Peabin uusinta toimitilakonseptia, joka perustuu muunneltavuudelle, tilankäytön tehokkuudelle ja kattaville palveluille. Rakennuksen sydäntilana toimii suunnittelemamme monitoiminen ravintolatila. Ravintolatoiminnan lisäksi se palvelee yrityksiä monitoimitilana, jossa voidaan järjestää tapahtumia, pitää tapaamisia ja työskennellä. Ravintolan on tarkoitus palvella myös viereen nousevan rakennuksen henkilöstöä.

Suunnitelmamme tavoitteena oli luoda hektiseen, vilkkaasti liikennöityyn kaupunkiympäristöön rauhoittava keidastyyppinen miljöö. Tiloja varten kehittämässämme Natural Green –sisustuskonseptissa harmoninen ja lämminhenkinen tunnelma luodaan aidoilla, kosketusystävällisillä materiaaleilla, viherkasveilla ja valaistuksella. Suurissa seinäpinnoissa ja kiintokalusteissa monipuolisesti käytetty puu lisää tilan viihtyisyyttä ja tekee tilasta helposti lähestyttävän.

Kaikki materiaalivalinnat on tehty LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ympäristöluokitukset huomioiden.

Kuvat: Tomi Parkkonen

Case Posti

POSTI

Postin toimistotilat valmistuivat Pasilaan loppuvuodesta 2014. 11 000 neliön projektissa suunniteltiin työtilat 720 hengelle. Tilojen uudistus oli nivottu kiinteäksi osaksi muutosjohtamisprojektia, jolla koko henkilökunta johdateltiin kokonaan uudenlaiseen työntekemiseen ja työkulttuuriin. Projektiin kuuluivat olennaisena osana dSignin teettämät henkilöstökyselyt, tiimipäälliköiden haastattelut ja säännölliset henkilöstöinfot. Henkilökuntaa osallistutettiin mm. huonekalujen valinnassa, minkä tuloksena tilat kalustettiin 80 prosenttisesti suomalaisilla huonekaluilla. Tilat räätälöitiin osastokohtaisten toivomusten mukaisesti maisemakonttorimaisia tiloja ja monitoimitiloja yhdistellen.
Äärimmäisen nopealla aikataululla toteutettu laaja projekti sai työtyytyväisyyden kasvun lisäksi kiitosta mm. kustannustehokkuudesta.

Tapaan, jolla projekti vietiin läpi oltiin supertyytyväisiä!

Juha Rista Project Manager, Case Posti
Case KPMG

KPMG

KPMG:n uuden toimitalon sisustus valmistui Töölönlahdelle keväällä 2014. Projektin lähtökohtana oli luoda monikansalliselle yritykselle brändin mukaiset tilat 650 henkilölle täysin uuteen 7000 neliötä käsittävään rakennukseen. Sisustuksessa päädyttiin vakinaisten omien työpisteiden sijaan hyödyntämään monitoimityötilan ratkaisuja, jotka tukevat työntekijän valinnan vapautta. Virallisimman oloiset tilat sijoitettiin lähimmäksi aulatiloja ja muualla pääpaino laitettiin kaikille avoimiin kahvilamaisiin työskentelyalueisiin. Korporatiivisiin elementteihin yhdistettiin ennakkoluulottomasti leikkisyyttä ja erityyppiset alueet erotettiin toisistaan värikoodein.

Asiakkaan lisäksi uudishankkeen sisustaminen vaati sisustussuunnittelijoilta tiivistä yhteistyötä rakentajan, arkkitehdin ja omistajan kanssa.

Case Next Games

NEXTGAMES

Pelisuunnittelutoimisto Nextgamesin tilat valmistuivat Helsingin keskustaan 2015. Voimakkaasti kasvava yritys halusi tehdä tiloistaan rekrytointivaltin ja antoi dSignille haasteen suunnitella tilat, jotka päihittävät kotiolot. Muita suunnittelua ohjanneita määreitä olivat mm. avoimuus, rentous ja Nextgamesin core-arvoihin kuuluva rohkeus. Tilasuunnittelussa suuren painoarvon saivat mm. vapaaseen oleskeluun kannustavat olohuonemaiset gameroomtilat ja peliyrityksen yrityskulttuuriin kuuluva saunominen. Tilojen muuntumistarpeeseen vastattiin mm. käyttämällä dSignin projektitiloihin kehittämää Flexwall-lasiseinäjärjestelmää.

zeki 10 8gb multi-touch tablet http://1apotekonline.com/cialis-super-active/ den praktiserende læge clinton twp mi