REKRYVALTTI

Päivitys 4

REKRYVALTTI

Oikein suunnitelluilla tiloilla on mahdollisuus nostaa henkilökunnan fiilikset huippuun ja sitouttaa oma jengi tekemään parempaa työtä.

Toukokuussa 2019 ilmestynyt Smile Henkilöstöpalveluiden tutkimus osoittaa jälleen miten tärkeää työssä viihtyminen ja työtilat ovat erityisesti nuorille työntekijöille. Pelkkä säkkituoli huoneen nurkassa ei heille riitä, vaan nyt tarvitaan tiloja monen tyyppiseen työntekoon.

Listasimme alle 6 yhteisöllisyyttä tukevaa tilatyyppiä, jotta voit tarkistaa että omat tilanne ovat kunnossa, eikä ole pelkoa että kilpailijanne nappaa parhaat tekijät tilojenne takia. Esimerkkikuvat löytyvät lopusta.

Kuinka monta tilatyyppiä omista tiloistanne löytyy?

1. Heart Space
Tämä on SE-paikka, jonka ansiosta mobiilityöntekijätkin haluavat mieluummin tulla toimistolle kuin jäädä etäpäivälle. Se kokoaa ihmiset luonnostaan yhteen ja luo me henkeä. Sydäntila henkii yrityksen arvoja ja on paikka, jossa yrityksen brändi tulee voimakkaimmin esiin.

2. Café
Energisoiva taukotila, jossa on helppo irrottautua hetkeksi puurtamisesta kahvin varjolla. Mobiilin työnteon aikana se voi olla monen mielestä myös optimaalinen työskentelypaikka. Mikäli muiden kahvipöytäkeskustelut häiritsevät, on syytä ottaa kahvi mukaan ja siirtyä muualle.

3. Working Lounge
Perinteisen työpistemallin korvaava viihtyisän rennosti sisustettu tila, jossa työskennellään omien läppäreiden kanssa tai pienissä ryhmissä. Informaalisti sisustettu tila kannustaa luonnostaan perinteistä mutkattomampaan kanssakäymiseen. Mutta jos cafe on puhtaasti rentoutumiseen tarkoitettu tila, niin lounge on jo selkeästi työn tekemiselle omistettu paikka, jossa kunnioitetaan muiden työrauhaa.

4. Adhoc-meeting Space
Paikka, joka mahdollistaa nopeat spontaanit pikapalaverit muiden häiriintymättä. Kun akustiikka suunnitellaan huolella tila saattaa muodostua pelkästä muiden työtilojen läheisyyteen ovelasti sijoitetusta korkeasta pöytäryhmästä.

5. War Room
Projektikohtainen työskentelybunkkeri, jossa ideoidaan ja pidetään projektien seurantakokoukset.

6. Escape Room
Tila, joka irrottaa normipuurtamisesta totaalisesti. Nykymaailmassa uutta lähestymistä ja disruptoivia ideoita tarvitaan muuallakin kuin vain luovilla aloilla. Normiajattelusta irrottautuminen ei tapahdu sormia napsauttamalla mutta sitä voidaan tukea normiratkaisuista poikkeavin sisustusratkaisuin.

Näiden erityyppisten kohtaamistilojen määrät ja sijoittelu riippuvat yrityskohtaisista tarpeista, jotka on syytä kartoittaa tarkasti etukäteen. Toimiva kokonaisuus on tässäkin tapauksessa osiensa summa.

Kokemus on työtilasuunnittelussa valttia mutta pieni haastaminenkin on mielestäni aina paikallaan. Erityisen tärkeää se on silloin kun ollaan hakemassa uutta.

Linkki dSignin etusivulle

Viisi ensimmäistä kuvaa juuri valmistuneesta HMD Global Oyn päämajasta (photo @Hannakaisapekkala), viimeinen kuva Reaktorin pääkonttorin Escape Roomista (photo @Okkooinonen).

Case Kohtaamisentilat

Päivitys 3

KOHTAAMISENTILAT

Kuten innovatiivisimmilla työpaikoilla tiedetään, parhaat ideat syntyvät yhdessä tekemällä ja usein aika yllättävissäkin kohtaamisissa. Tilat voivat joko tukea tai hankaloittaa niitä.

Työtilasuunnittelun viimeisin mantra on ollut kodinomainen toimistomiljöö mutta minä uskon, että olemme jo siirtymässä seuraavaan vaiheeseen ja sinne mennään ravintolat ja kahvilat edellä. Koen vahvasti, että mobiilin työnteon aikakautena toimistot ovat nimenomaan ihmisten välisiä kohtaamisia varten. Ihan niin kuin kahvilat ja ravintolatkin.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on usein myös paras syy tulla työpaikalle.

Listasin alle 6 kohtaamisia tukevaa tilatyyppiä, jotta voit tarkistaa, ettei uusien ideoiden syntyminen teillä ole ainakaan tiloistanne kiinni.

1. Heart Space
Tämä on SE-paikka, jonka ansiosta mobiilityöntekijätkin haluavat mieluummin tulla toimistolle kuin jäädä etäpäivälle. Se kokoaa ihmiset luonnostaan yhteen ja luo me henkeä. Sydäntila henkii yrityksen arvoja ja on paikka, jossa yrityksen brändi tulee voimakkaimmin esiin.

2. Café
Energisoiva taukotila, jossa on helppo irrottautua hetkeksi puurtamisesta kahvin varjolla. Mobiilin työnteon aikana se voi olla monen mielestä myös optimaalinen työskentelypaikka. Mikäli muiden kahvipöytäkeskustelut häiritsevät, on syytä ottaa kahvi mukaan ja siirtyä muualle.

3. Working Lounge
Perinteisen työpistemallin korvaava viihtyisän rennosti sisustettu tila, jossa työskennellään omien läppäreiden kanssa tai pienissä ryhmissä. Informaalisti sisustettu tila kannustaa luonnostaan perinteistä mutkattomampaan kanssakäymiseen. Mutta jos cafe on puhtaasti rentoutumiseen tarkoitettu tila, niin lounge on jo selkeästi työn tekemiselle omistettu paikka, jossa kunnioitetaan muiden työrauhaa.

4. Adhoc-meeting Space
Paikka, joka mahdollistaa nopeat spontaanit pikapalaverit muiden häiriintymättä. Kun akustiikka suunnitellaan huolella tila saattaa muodostua pelkästä muiden työtilojen läheisyyteen ovelasti sijoitetusta korkeasta pöytäryhmästä.

5. War Room
Projektikohtainen työskentelybunkkeri, jossa ideoidaan ja pidetään projektien seurantakokoukset.

6. Escape Room
Tila, joka irrottaa normipuurtamisesta totaalisesti. Nykymaailmassa uutta lähestymistä ja disruptoivia ideoita tarvitaan muuallakin kuin vain luovilla aloilla. Normiajattelusta irrottautuminen ei tapahdu sormia napsauttamalla mutta sitä voidaan tukea normiratkaisuista poikkeavin sisustusratkaisuin.

Näiden erityyppisten kohtaamistilojen määrät ja sijoittelu riippuvat yrityskohtaisista tarpeista, jotka on syytä kartoittaa tarkasti etukäteen. Toimiva kokonaisuus on tässäkin tapauksessa osiensa summa.

Kokemus on työtilasuunnittelussa valttia mutta pieni haastaminenkin on mielestäni aina paikallaan. Erityisen tärkeää se on silloin kun ollaan hakemassa uutta.

Linkki dSignin etusivulle

Viisi ensimmäistä kuvaa juuri valmistuneesta Kemiran pääkonttorista (photo @Hannakaisapekkala), viimeinen kuva Reaktorin pääkonttorin Escape Roomista (photo @Okkooinonen).

Case Nitor

Päivitys 2

NÄIN TEHDÄÄN SUOMEN PARAS TYÖPAIKKA

dSign Vertti Kiven suunnittelemissa tiloissa toimiva Nitor valittiin juuri jo toisen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi työpaikaksi. Great Place to Workin tekemässä Euroopan listauksessakin digitaalinen insinööritoimisto nousi kesällä upeasti koko Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi.

Puhtaiden lukujen kannaltakaan henkilöstöön panostaminen ei ole Nitorilla mennyt hukkaan, ilman alan kovimpia ammattilaisia liikevaihtoa on vaikea saada kasvatettua tasaisin harppauksin tiukasti kilpaillulla alalla. dSignin suunnittelemat tilat toimivat myös rekryvalttina.

On hyvä huomioida sekin, että viimeisimpien tutkimusten mukaan työntekijä-kokemuksella on merkittävin vaikutus asiakkaiden kokemukseen yrityksestä, sen tuotteista, imagosta sekä laadusta.

Työhyvinvointiin satsaaminen on siis monessa mielessä kannattavaa.

Mikä on työtyytyväisyytenne salaisuus, Nitorin People Operations Specialist Tiina Vanala?

’Nitorilla työhyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon vaikuttavat niin työtilat ja -välineet kuin fyysinen hyvinvointikin tai vaikkapa mahdollisuus rentoutua.

Työntekijälähtöinen näkökulma ja osallistava johtaminen on ollut mukana alusta asti, ja on oikeastaan koko yrityksen perustamisen lähtökohta: alalla jo kokeneet perustajat halusivat luoda sellaisen työpaikan, jossa itse haluaisivat työskennellä.

Kuluneen vuoden aikana olemme erityisesti keskittyneet uuden monikäyttöisen toimitilamme rakentamiseen sekä työn, perheen ja muiden elämänalueiden tasapainottamista tukevan kollegiaalisen tuen, eli Kamu-konseptin kehittämiseen.

Kolme tärkeintä hyvään työpaikkaan liittyvää tekijää ovat mielestäni osallistaminen, yhteisöllisyys ja avoimuus.’

Mikä merkitys tiloilla on konsulttityötä tekevässä yrityksessä?

’Ketterä, asiakkaalla tapahtuva konsulttityö on digitaalisen insinööritoimiston liiketoiminnan ydintä ja ympärivuotisilla yhteisillä tapahtumilla ja uudella keskustoimistolla on tärkeä rooli nitorilaisten yhteenkuuluvuuden kasvattajina.

Yhteisöllisyyden tukeminen oli yksi tärkeimmistä motiiveista myös toimitilaprojektimme taustalla. Suurin osa henkilöstöstämme toimii suurimman osan ajasta konsulttina asiakkaiden tiloissa, ja oli tärkeää luoda meille oma paikka, johon on helppo tulla ja joissa voi viettää työ- ja vapaa-aikaa meidän tavallamme. Halusimme luoda kohtauspaikkoja ja tehdä yhteistyön ja yhteisen vapaa-ajan vieton mahdollisimman helpoksi ja luontevaksi.’

Entä minkälaisia tiloja tarvitsitte työntekemiseen?

’Koska organisaatiomme on itseohjautuva ja monimuotoinen haluamme tarjota tilat, jotka tukevat ketterää työtapaa ja joista löytyy vaihtoehtoja; avotyötilaa, kubikkeleita, hiljaista tilaa, tiimitilaa, ryhmätyötilaa, neuvotteluhuoneita jne.

Tavoitteena on siis tukea erilaisia yksilöitä ja tiimejä erilaisissa tilanteissa. Edes sama henkilö ei aina halua työskennellä jollain tietyllä tavalla. Haluamme tarjota valinnanvapautta ja toisaalta fasilitoida erilaisia tarpeita.’

Miten näette tilojen merkityksen rekrytessä?

’ Tilamme ovat käyntikortti, jossa näkyy brändimme lisäksi myös arvomme: panostus tasokkaisiin työoloihin sekä yhteisöllisyyden tukeminen. Rekrytoinnissa on tärkeää osoittaa, miten Nitor tukee työntekijöitään kokonaisvaltaisesti, ja parhaiten viesti menee perille, kun työnhakija näkee sen konkreettisesti itse.

Järjestämme paljon koulutuksia ja tapahtumia erilaisille sidosryhmille, eli meillä käy viikoittain paljon vieraita, ja heidän joukossaan on luonnollisesti paljon potentiaalisia rekrytoitavia. On hienoa tuoda heidät tilaan, jossa arvomme näkyvät selkeästi.’

———————

Ohessa kuvia Nitorin Aleksanterinkadulla Helsingissä sijaitsevasta pääkonttorista, jonka dSign Vertti Kivi on suunnitellut.
Kuvat: Timo Pyykönen

Linkki dSignin etusivulle

zeki 10 8gb multi-touch tablet http://1apotekonline.com/cialis-super-active/ den praktiserende læge clinton twp mi